Voorkom nadelen en schade door adequate en tijdige advisering over het DGA-pensioen.