Er blijkt geen lek: uitfasering kan doorgaan per 1-4-2017